Zásady ochrany osobních údajů

 

Základní ustanovení

Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Markéta Palečko, se sídlem Dolní Jirčany č. ev. 15, 252 44, Psáry, identifikační číslo: 06822291, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským úřadem Černošice  (dále jen: „správce“).

Kontaktní údaje správce jsou

adresa: Dolní Jirčany č. ev. 15, 252 44, Psáry
email: palecko@peceomazliky.cz

telefon: 605 930 311

Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

Jaké shromažďuji osobní údaje a proč je shromažďuji

Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění:

Vaší objednávky – Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy. Jedná se zejména o tyto osobní údaje:

 • jméno a příjmení nebo obchodní firma
 • adresa nebo sídlo společnosti
 • datum narození nebo identifikační číslo a daňové identifikační číslo
 • telefonní číslo
 • e-mailová adresa
 • kreditní karta/platební údaje

Během návštěvy naší stránky, budeme sledovat:

 • Již zobrazené produkty: tyto informace mohu použít k zobrazení již prohlédnutých produktů
 • Lokace, IP adresa a typ prohlížeče: tyto údaje používám např. pro určení poštovného

Pokud vytvoříte účet, uložím vaše jméno, adresu, email a telefonní číslo, které budou použity v budoucnu pro vyplnění stránky pokladny.

Budu rovněž uchovávat komentáře či recenze, pokud se je rozhodnete zveřejnit

Komentáře – Když návštěvníci přidají komentář na tento web, jsou shromažďovány:

 • údaje zobrazené ve formuláři pro komentář
 • IP adresa návštěvníka
 • řetězec user agent definující prohlížeč, který pomáhá k detekci spamu.

Službě Gravatar může být poskytnut anonymní řetězec vytvořený z Vaší emailové adresy (nazývaný také hash), díky kterému lze určit jestli tuto službu používáte. Zásady ochrany osobních údajů služby Gravatar jsou k dispozici zde: https://automattic.com/privacy/. Po schválení Vašeho komentáře je Váš profilový obrázek viditelný pro veřejnost v kontextu Vašeho komentáře.

Média

Pokud nahráváte obrázky na tento web, měli byste se vyhnout nahrávání obrázků s vloženými údaji o poloze (EXIF GPS). Návštěvníci webu mohou stáhnout a zobrazit libovolné data o poloze z obrázků na webu.

Cookies

Pokud na naše stránky přidáte komentář, můžete povolit uložení jména, emailové adresy a webové stránky do cookies. Tímto způsobem se snažím zvýšit Váš komfort, když budete psát nový komentář už pak nebudete muset tyto údaje znovu vyplňovat. Tyto soubory cookies budou mít životnost jeden rok.

Pokud máte účet a přihlašujete se k tomuto webu, nastavím dočasné cookie pro ověření, zda Váš prohlížeč přijímá soubory cookies. Tento soubor cookie neobsahuje žádné osobní data a při zavření prohlížeče se zruší.

Při přihlašování vám nastavím také několik souborů cookies pro uložení Vašich přihlašovacích údajů a pro nastavení zobrazení obrazovky. Přihlašovací soubory cookies mají životnost dva dny a cookies pro nastavení zobrazení mají životnost jeden rok. Pokud potvrdíte možnost „Zapamatovat si mě“, Vaše přihlášení bude trvat dva týdny. Pokud se ze svého účtu odhlásíte, přihlašovací cookies budou odstraněny.

Dále využívám soubory cookies pro všeobecnou analýzu návštěvnosti webu skrze nástroj Google Analytics. Společnost Google využívá tyto informace skrze mé pověření k vyhodnocení vašeho používání webových stránek, k sestavování přehledů o aktivitě na webových stránkách a k poskytování dalších služeb souvisejících s užíváním webových stránek a internetu ve vztahu k provozovateli webových stránek. IP adresa přenesená vaším prohlížečem v rámci služby Google Analytics nebude spojena s jinými daty společnosti Google. Ukládání souborů cookies pro účely Google Analytics je možné zrušit s využitím tohoto odkazu.

Vložený obsah z dalších webů

Příspěvky na těchto stránkách mohou obsahovat vložený obsah (například videa, obrázky, články atd.). Vložený obsah z jiných webových stránek se chová stejným způsobem, jako kdyby návštěvník navštívil jiný web.

Tyto webové stránky mohou shromažďovat data o vás, používat soubory cookies, vkládat další sledování od třetích stran a sledovat vaši interakci s tímto vloženým obsahem, včetně sledování interakce s vloženým obsahem, pokud máte účet a jste přihlášeni na danou webovou stránku.

Upozorňuji, že tyto webové stránky nejsou určeny pro děti mladší 16 let.

Jak využívám získané informace a na jakém právním základu

Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je

 • plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
 • oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
 • udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů pro konkrétní účely zpracování (zejména se zasíláním obchodních sdělení a newsletterů), v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.

Účelem zpracování osobních údajů je

 • vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,
 • zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit,
 • umožnění registrace zákazníka zejména možnost snazšího využívání některých funkcí eshopu, možnost hodnotit a komentovat produkty nabízené eshopem, případně možnost nakupovat se slevou

Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

S kým sdílím Vaše údaje

Příjemci osobních údajů jsou dopravci, poskytovatel webhostingu, společnost Google a platební portál:

 • podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy: Ynot s.r.o. se sídlem Praha 19, Kbely, Herlíkovická 4/1021, PSČ 197 00, IČ: 26711516, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 88931
 • zajišťující služby provozování webhostingu: WEDOS Internet, a.s., se sídlem Masarykova 1230, Hluboká nad Vltavou, PSČ 373 41
  IČ: 28115708, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl
  B, vložka 1886
 • přijímaní plateb přes PayPal . Při zpracování platby budou některé Vaše údaje předány službě PayPal, včetně informací potřebných pro zpracování nebo podpoře platby, jako jsou informace o celkové částce prodeje nebo fakturační údaje. Více informací najdete na PayPal Privacy Policy
 • analýza návštěvnosti stránek společností Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („společnost Google”). Více informací najdete na Google Analytics Privacy Policy

Jak dlouho budu Vaše údaje uchovávat

Vaše osobní údaje budu zpracovávat pouze po dobu nezbytně nutnou k naplnění výše uvedených účelů, pro které byly shromážděny – poskytování služeb a produktů, dokončení požadovaných transakcí nebo k dalším nezbytným účelům, jako je dodržování právních závazků, řešení sporů a právní vynucování našich dohod, nebo plnění archivačních povinností podle platných právních předpisů, jako jsou například zákon o účetnictví nebo zákon o archivnictví a evidenci. Tyto potřeby se pro různé typy údajů v kontextu různých produktů mohou lišit, a proto se skutečná doba uchovávání informací může taktéž výrazně lišit.

V případě zpracování osobních údajů pro účely marketingu bude správce tyto údaje zpracovávat po dobu, než je odvolán souhlas jejich zpracováním, nejdéle však 3 roky, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.

Pokud přidáte komentář, komentář a jeho metadata budou uchovávána po dobu neurčitou. Údaje jsou uchovávány za účelem automatického rozpoznání a schválení všech následných komentářů, místo jejich držení ve frontě moderování.

Pro uživatele, kteří se registrují na tomto webu (pokud mají tuto možnost), ukládám také osobní údaje, které uvádějí ve svém uživatelském profilu. Registrace uživatelů jsou uchovány po dobu neurčitou. Všichni uživatelé mohou kdykoliv vidět, upravovat nebo smazat své osobní údaje (s výjimkou toho, že nemohou změnit své uživatelské jméno). Správce může také tyto informace zobrazit a upravovat.

Jaké máte práva?

Za podmínek stanovených v GDPR máte:

 • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
 • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
 • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
 • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
 • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.

Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

Jak chráním Vaše osobní údaje

Prohlašuji, že jsem přijala veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

Jaký je postup při úniku informací

Pokud by však i přes moji nejlepší snahu došlo k bezpečnostnímu incidentu, který by mohl znamenat vysoké riziko pro Vaše práva a svobody, neprodleně Vás o takové skutečnosti budu informovat, a to prostřednictvím poskytnuté e-mailové adresy a zveřejněním takové informace na mých webových stránkách včetně veškerých nutných podrobností.

Závěrečná ustanovení

Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

Jsem oprávněna tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejním na svých internetových stránkách. V případě výrazné změny Vás budu informovat e-mailem.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 3.9.2018.